Wawel, szkoła
Wawel, szkoła
“Dziś stuletnia szkoła "szóstka" znana z tego
Że pod pieczą jest Juliusza Słowackiego
Jej siedziba tu z '24-tego
Powstała według projektu Dankowskiego”
PORADA: pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz » na klawiaturze