Dzieje się w Sosnowcu: Janusz Maszczyk: O Organizacji Orła Białego słów kilka…
Niedziela dnia 3 września 1939 roku była dniem pogodnym. Podobnie zresztą jak też kolejny dzień tego samego tygodnia, czyli poniedziałek 4 września 1939 roku. Wtedy to formacje wojskowe III Rzeszy Niemieckiej – SS Standarte Germania – wkraczały już od godziny 13:00 ze strony Mysłowic do Sosnowca. Jeszcze wówczas wielu mieszkańców z tego zagłębiowskiego miasta nawet nie przypuszczało, że są to już niestety ale dla nich jakże ulotne ostatnie już chwile polskiej wolności i suwerenności państwowej. Polacy jednak zgodnie z odwiecznym mottem Bóg – Honor – Ojczyzna – nie zawiedli, lecz stawili zaborcy zbrojny opór. Ten zbrojny opór, niestety ale będzie jednak nas kosztował morzem przelanej krwi i nieludzkimi wprost cierpieniami jakich doznają konspiratorzy w kazamatach okrutnej policji politycznej jakim było wtedy Gestapo. Wielu zresztą już po przesłuchaniach poniesie śmierć przez rozstrzelanie, inni zawisną na sznurach wisielczych, jeszcze inni poniosą śmierć przez ścięcie głowy gilotyną, a tysiące innych jeszcze umrze zamęczonych w obozach pracy i obozach koncentracyjnych. **** Pierwszą tajną konspiracyjną organizacją o charakterze wojskowym na terenach Zagłębia Dąbrowskiego jaką wtedy utworzono, była Organizacja Orła Białego („OOB”). Zwana też przez jej uczestników Związkiem Orła Białego („ZOB”). Impuls do jej powstania na terenach Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego wyszedł z królewskiego miasta Krakowa. A głównym inicjatorem jego, był znany wprost doskonale tamtemu patriotycznemu pokoleniu ...
“Gdy chandra w niedzielę dopada Gdy leje za oknem od świtu Za stery laptopa zasiadam I czasu odpalam wehikuł
Tu kluczę po krętych alejach Nowego cos ciągle odkrywam Spacerem po stuletnich dziejach W mój świat wirtualny odpływam
Sto razy chodziłem po mieście Zdumiewa mnie tutaj coś stale Obejrzę to razy i dwieście To lepsze niż tanie seriale”
(wyszukiwarka rozpoznaje fragmenty nazw ulic oraz opisów, wielkość liter nie jest brana pod uwagę)
ul. Mościckiego
ul. Mościckiego
ul. Zamkowa, zamek
ul. Zamkowa, zamek
ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego
ul. Zamkowa, stadion
ul. Zamkowa, stadion
Sielec, basen
Sielec, basen
ul. Narutowicza, KWK Sosnowiec
ul. Narutowicza, KWK Sosnowiec
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza
Sielec, basen
Sielec, basen