Dzieje się w Sosnowcu: Adam Gołębiowski: U początków ruchu sokolego w Zagłębiu Dąbrowskim
19 sierpnia 1906 r. w Oświęcimiu odbył się zlot okręgu VI (śląskiego) Związku Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim. Było to wydarzenie o szczególnym znaczeniu dla rodzących się w tym czasie w Zagłębiu Dąbrowskim oraz innych częściach Królestwa Polskiego struktur Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” — organizacji tradycyjnie ciążącej ku prawej stronie ówczesnej sceny politycznej. Niebagatelny wpływ na ten proces miała klęska Rosji w wojnie z Japonią i wywołane tym faktem wydarzenia rewolucji 1905 r. i co z tego wynika, osłabienie struktur państwowych Cesarstwa Rosyjskiego skutkujące czasową uległością zaborcy wobec społeczeństwa polskiego. Celami ruchu sokolego  było wychowanie patriotyczne w duchu narodowym i katolickim oraz dbanie o tężyznę fizyczną pokoleń Polaków w oczekiwaniu na upragniony moment stanięcia do walki z bronią w ręku o wolność Ojczyzny. Prekursorem zaszczepienia idei sokolej w regionie o bardzo specyficznej strukturze społecznej, charakteryzującej się znacznym udziałem tzw. klasy robotniczej, był wybitny syn tej ziemi, dąbrowianin Kazimierz Srokowski (ur. 4 marca 1864 r., zm. 22 maja 1924 r.)1. Działo się to niejako wbrew kształtującemu się wówczas stereotypowi tego regionu jako matecznika ruchów lewicowych i zwanego z tej przyczyny Czerwonym Zagłębiem.  To właśnie z inicjatywy Srokowskiego 24 grudnia 1905 r. powstało pierwsze gniazdo w Dąbrowie (obecnie Dąbrowa Górnicza). W ślad za tą inicjatywą powołano do życia gniazdo Sosnowiec, a nieco później m.in. gniazda: Będ...
“Gdy chandra w niedzielę dopada Gdy leje za oknem od świtu Za stery laptopa zasiadam I czasu odpalam wehikuł
Tu kluczę po krętych alejach Nowego cos ciągle odkrywam Spacerem po stuletnich dziejach W mój świat wirtualny odpływam
Sto razy chodziłem po mieście Zdumiewa mnie tutaj coś stale Obejrzę to razy i dwieście To lepsze niż tanie seriale”
(wyszukiwarka rozpoznaje fragmenty nazw ulic oraz opisów, wielkość liter nie jest brana pod uwagę)
ul. Mościckiego
ul. Mościckiego
ul. Zamkowa, zamek
ul. Zamkowa, zamek
ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego
ul. Zamkowa, stadion
ul. Zamkowa, stadion
Sielec, basen
Sielec, basen
ul. Narutowicza, KWK Sosnowiec
ul. Narutowicza, KWK Sosnowiec
ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza
Sielec, basen
Sielec, basen