ul. 3-go Maja, Urząd Skarbowy
ul. 3-go Maja, Urząd Skarbowy
“3-go Maja 20-ścia
- Ten adres brał udział w zawałach
Skarbówka pozornie niewieścia
Z "Unitry" się przemianowała”
PORADA: pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz » na klawiaturze