ul. 3-go Maja, dworzec
ul. 3-go Maja, dworzec
“Polscy powstańcy gdy tu przybyli
W lutym sześćdziesiątego trzeciego
Komorę Celną ruską zdobyli
Za pułkownika A. Kurowskiego”
PORADA: pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz » na klawiaturze