Dzieje się w Sosnowcu: Robert Krzysztofik: Legalna i nielegalna kopalnia węgla kamiennego
Zdjęcie z 1937 r. prezentujące pracowników biedaszybu na tle kopalni węgla „Niwka”. Fotograf i fotografowane osoby nie są mi znani z nazwiska. Plan pierwszy. Trudno powiedzieć, czy widzimy cały zespół pracowników parających się nielegalną eksploatacją węgla kamiennego w tym miejscu. Wartością fotografii jest też udokumentowany sposób transportu urobku z tego szybu. Biedaszyb zlokalizowany był w polu eksploatacyjnym, na którym do 1929 r. węgiel wydobywała kopalnia Orion (Orjon), a wcześniej Flö(t)z Rudol(f)ph. Biedaszyb znajdował się w granicach ówczesnego miasta Sosnowca. To ta część Niwki, która wraz z Modrzejowem została w 1915 r. przyłączona do Sosnowca. Uwaga ta jest o tyle na miejscu, że widoczna w tle kopalnia „Niwka” (wcześniej „Jerzy”) znajdowała się wtedy w gminie Niwka w powiecie będzińskim. Granica biegła widoczną za plecami górników dzisiejszą ulicą Wojska Polskiego. Ostatecznie cała Niwka przyłączona została do Sosnowca w 1953 r. Wcześniej jednak w obrębie obszaru widocznego na zdjęciu zaszły istotne zmiany. Po pierwsze został on zlikwidowany, jak wiele innych w tej okolicy. Zostało po nim widoczne w terenie zapadlisko. Od 1943 r. znajdowało się ono pomiędzy dwoma południowymi barakami obozu jenieckiego Stalag VIII B Teschen, który wybudowali podczas II wojny światowej Niemcy. Po wojnie obóz został przekształcony przez władze komunistyczne w obóz karny dla volksdeutschów i Niemców. Od przełomu lat 1949/1950 r., do lat 60. XX wieku obiekty te służyły zakwaterowaniu górnikó...
“Gdy chandra w niedzielę dopada Gdy leje za oknem od świtu Za stery laptopa zasiadam I czasu odpalam wehikuł
Tu kluczę po krętych alejach Nowego cos ciągle odkrywam Spacerem po stuletnich dziejach W mój świat wirtualny odpływam
Sto razy chodziłem po mieście Zdumiewa mnie tutaj coś stale Obejrzę to razy i dwieście To lepsze niż tanie seriale”
(wyszukiwarka rozpoznaje fragmenty nazw ulic oraz opisów, wielkość liter nie jest brana pod uwagę)
ul. Piłsudskiego, tunel
ul. Piłsudskiego, tunel
ul. 1-go Maja, sąd
ul. 1-go Maja, sąd
Milowice, hala
Milowice, hala
ul. 3-go Maja
ul. 3-go Maja
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego
Sielec, basen
Sielec, basen
ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego
ul. 3-go Maja
ul. 3-go Maja